Asukasliittoon voi liittyä:

 • asukasyhdistys
 • vuokralais- ja talotoimikunta
 • muu asukkaiden yhteisö
 • henkilöjäsen

Asukasliiton jäsenedut:

 • jäsenille puhelinneuvonta maksaa vain normaalin puhelinmaksun (pvm)
 • henkilöjäsenille ja jäsenyhdistyksille postitetaan ASUMINEN JA YHTEISKUNTA -lehti veloituksetta

Liitto neuvoo:

 • vuokra-asukkaita
 • osakeyhtiöiden osakkaita
 • asukkaiden yhdistyksiä
 • asukas- ja talotoimikuntia
 • asukkaiden oikeuksissa
 • sopimus- ja vastuuasioissa
 • asumisterveysasioissa
 • asuinympäristöasioissa

Asukasliitto kouluttaa:

 • teemapäivillä
 • seminaareissa
 • asukas- ja talotoimikuntien tapaamisissa
 • räätälöityä koulutusta voi tilata Asukasliiton kehittämis- ja koulutusyksiköstä

Asukasliitto toimii:

 • hyvän, kohtuuhintaisen ja terveellisen asumisen puolesta
 • asukkaita palvelevan kestävän kehityksen huomioivan asuinympäristön puolesta

Asukasliitto yhdistää:

 • asukasyhdistykset ja muut asukkaiden yhteisöt
 • vuokra-asukkaat
 • omistusasukkaat
 • osaomistusasukkaat
 • asumisoikeusasukkaat
 • omakotiasukkaat

valtakunnallisesti vaikuttavaksi liitoksi ja verkottaa ne kansainvälisiin asumisen organisaatioihin

Asukasliitto tarttuu:

 • nopeasti asuntopolitiikan muutoksiin tuoden esille asukkaiden näkökulman
 • osallistumalla ja vaikuttamalla valtakunnalliseen päätöksentekoon

Asukasliitto seuraa:

 • asumisen kehityssuuntia Euroopassa voidakseen edistää hyvien ja torjua huonojen vaikutusten siirtymistä Suomeen

Asukasyhdistys on:

 • alueen asukkaiden yhteistyöfoorumi ja tehokas työväline asukkaiden etujen ajamiseksi
 • asukkaiden ja viranomaisten välinen tietokanava
 • asuinalueen vaikuttaja ja asumiskulttuurin vahvistaja

Asukasyhdistysten merkitys asuinalueiden kehittäjänä kasvaa ja laajenee

Valtakunnallinen asumisalan seminaari Kotkassa 2020 on PERUUTETTU koronatilanteen vuoksi.


POP Vakuutuksen ja Asukasliiton yhteistyö

Lue lisää vakuutuseduista 


 

Lue tästä uusin

Asuminen &
Yhteiskunta -lehti

3/2020

2/2020

1/2020

 

Aiemmat numerot