Asukasliittoon voi liittyä:

 • asukasyhdistys
 • vuokralais- ja talotoimikunta
 • muu asukkaiden yhteisö
 • henkilöjäsen

Asukasliiton jäsenedut:

 • jäsenille puhelinneuvonta maksaa vain normaalin puhelinmaksun (pvm)
 • henkilöjäsenille ja jäsenyhdistyksille postitetaan ASUMINEN JA YHTEISKUNTA -lehti veloituksetta

Liitto neuvoo:

 • vuokra-asukkaita
 • osakeyhtiöiden osakkaita
 • asukkaiden yhdistyksiä
 • asukas- ja talotoimikuntia
 • asukkaiden oikeuksissa
 • sopimus- ja vastuuasioissa
 • asumisterveysasioissa
 • asuinympäristöasioissa

Asukasliitto kouluttaa:

 • teemapäivillä
 • seminaareissa
 • asukas- ja talotoimikuntien tapaamisissa
 • räätälöityä koulutusta voi tilata Asukasliiton kehittämis- ja koulutusyksiköstä

Asukasliitto toimii:

 • hyvän, kohtuuhintaisen ja terveellisen asumisen puolesta
 • asukkaita palvelevan kestävän kehityksen huomioivan asuinympäristön puolesta

Asukasliitto yhdistää:

 • asukasyhdistykset ja muut asukkaiden yhteisöt
 • vuokra-asukkaat
 • omistusasukkaat
 • osaomistusasukkaat
 • asumisoikeusasukkaat
 • omakotiasukkaat

valtakunnallisesti vaikuttavaksi liitoksi ja verkottaa ne kansainvälisiin asumisen organisaatioihin

Asukasliitto tarttuu:

 • nopeasti asuntopolitiikan muutoksiin tuoden esille asukkaiden näkökulman
 • osallistumalla ja vaikuttamalla valtakunnalliseen päätöksentekoon

Asukasliitto seuraa:

 • asumisen kehityssuuntia Euroopassa voidakseen edistää hyvien ja torjua huonojen vaikutusten siirtymistä Suomeen

Asukasyhdistys on:

 • alueen asukkaiden yhteistyöfoorumi ja tehokas työväline asukkaiden etujen ajamiseksi
 • asukkaiden ja viranomaisten välinen tietokanava
 • asuinalueen vaikuttaja ja asumiskulttuurin vahvistaja

Asukasyhdistysten merkitys asuinalueiden kehittäjänä kasvaa ja laajenee

POP Vakuutuksen ja Asukasliiton yhteistyö

Lue lisää vakuutuseduista 


 

Valtakunnallinen asumisalan seminaari kylpylä- ja kokoushotelli Scandic Laajavuoressa Jyväskylässä 2.-3.11.2019.

Kiitos osallistujille ja luennoitsijoille!

Esitysaineistot >


Lue tästä uusin

Asuminen &
Yhteiskunta -lehti

3/2019

Aiemmat numerot

 


IN MEMORIAM

Martti Poutanen

Liitto sai viestin 2.8.2019 joka kertoi, että erittäin pidetty hallituksemme jäsen Martti Poutanen oli nukkunut pois vakavan sairauden murtamana.

Martti, vaellat nyt uusissa hirvimetsissä, mutta virvoittava muisto hienosta ihmisestä kannustaa meitä tänne jääneitä jatkamaan Liiton työtä.

Asukasliitto ry
Hallitus